В часовете по английски имаме възможност да използваме електронни книги за допълнително четене и удовлетворение от използването на езика!

Те съдържат разнообразие от заглавия и нива, както и вграден речник.

Това е една изключителна възможност да използваме езика за нашите интереси и да придобием самочувствие, че разбираме литературата на английски език!

 

 

Освен това училището предоставя възможност за ползване на заемна библиотека.

Разполагаме с разнообразие от книги, адаптирани за различните нива на владеене на езика с тематика за най-малките (приказки) и за големите (английска класическа литература, криминални истории и др.), на които желаещите могат да се насладят у дома!

Груповата работа, за анализ на прочетеното, спомага за развитието на езиковата култура на учениците и е неизменна част от нашите часове!