Последната степен на учебния процес в училище Алиса е подготовката за изпитите Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Examinations – B2 First (First Certificate in English), C1 Advanced. С изпитите на Кеймбридж по английски език за говорещите други езици Университетът Кеймбридж разработва най-богата гама от квалификации за изучаващите английски език, които да посрещнат нуждите на хилядите работодатели, държавни структури и образователни институции.

Предимства на тези изпити:

– международна признатост

– точно, обективно оценяване

– яснота – цялата гама от изпити е обвързана с Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа (Council of Europe’s Common European Framework of reference for Languages – CEFR), която определя нивата на компетентност, валидни в рамките на ЕС

– мобилност – увереността, която идва от притежаването на международно признатата квалификация, основана на реални езикови умения, отваряща вратите за развитие на кариера и разширяваща възможностите за обучение в чужбина.