Вашата регистрация е важна за нас – необходима ни е минимална информация, за да можем да организираме децата в курсове.

Важни са и данните за връзка с родител – както с организационна цел, така и за предоставяне на обратна връзка за представянето на детето.

За регистрация в платформата за дистанционно обучение и за нейното използване от детето е най-удачно то да разполага със собствени начини за връзка (имейл и телефон), които да ни предоставите.

Моля да се регистрирате, като попълните исканите данни, където е приложимо за вас.

Ще Ви помолим и да подпишете Декларацията за съгласие за обработка на Вашите лични данни.

Оттук можете да се запознаете с текста на Декларацията.

*Езиков център Алиса се грижи за защитата на Вашите лични данни, в качеството си на администратор на лични данни, и събира само тези данни, които са целесъобразни за учебния процес и за комуникацията с родителите.