Училище “Алиса” предлага разнообразни курсове по английски език, подходящи за различна възраст и ниво на владеене на езика.

Най-малките започват от предучилищна възраст да се запознават с общуването на английски език по забавен начин, с разнообразие от игри, песни, приказки и ситуации, близки до техните интереси.

В училищна възраст продължават с овладяването на писмения английски език, граматичните правила и комуникация. Обучението е насочено към покриване на четирите основни умения – четене, слушане, говорене и писане, които са елементи във всеки сериозен изпит върху езика.

Последната фаза на езиковото развитие на учащите са именно курсовете за подготовка за изпитите на университета Кеймбридж. При успешното им полагане те получават безсрочна диплома за професионално владеене на езика, валидна за работа и обучение в учебни заведения в Европа.

 

ВИЖТЕ КОИ СА ОСНОВНИТЕ НИ КУРСОВЕ:

 

За деца над 5 години
За ученици
Подготовка за Кеймбридж
Матура