100% присъствено обучение

Приятели,

Уведомяваме ви, че от 31 май пресустановяваме всички форми на дистанционно обучение. Хибридно обучение ще се допуска само в случаите на заболяване или карантина.