Форма на обучение през втори учебен срок

Поради факта, че все още не е разрешено присъственото обучение в езиковите центрове на учениците от  5 до 12 клас, за групите от тази възрастова група продължаваме в дигитална среда до нова заповед.

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. , Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.

 

4. (доп. – Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра“.