Обучението през януари

Здравейте, приятели. Във връзка със заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (за периода 27.11.-31.01.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. ви уведомяваме, че в езиков център “Алиса” ще проведем анкета на родителите на учениците до 4 клас и въз основа на тяхното съгласие ще продължим в присъствена форма на обучение поетапно от 4.1.2021 г.

Учениците от 5 до 12 клас ще продължат с дистанционна форма на обучение до 31.1.2021 г.

Желаем ви успешна и здрава нова година!