Курсове за възрастни

От октомври 2021 година откриваме отново вечерните курсове за възрастни.

Ниво А1 ще се провежда понеделник и сряда от 19:30  до 21:00 часа.

Ниво А2 е в понеделник и четвъртък по същото време.

Продължителност на курса – 60 учебни часа/ 3 месеца

За записване е необходимо първо да се регистрирате в отдел “Регистрация”, да положите тест за определяне на ниво и

да заплатите таксата от 330 лв за цялото ниво с учебниците English File OUP.