Завръщане към присъствена форма на обучение

От 10 май 2021 година

Всички ученици в езиков център „Алиса“ се завръщат в присъствена форма на обучение при наличие на съгласие от страна на родителите и при спазване на противоепидемичните мерки – носене на маска, лична хигиена и физическа дистанция.